HaritadanYol Tarifi Al

Ceza Hukuku

 • Ceza Hukuku
  02 Eylül

  Ceza Hukuku

  Ceza hukuku kişilerin özgürlük alanını birebir ilgilendirdiğinden ayrı bir önemi haizdir ve yoğun ve titiz çalışma gerektirir. Uzmanlık ve kararlılık ister. Aynı zamanda empati, akılcı çözümler, kanun bilgisi ve zamanlama çok önemlidir. Bunun yanı sıra sürekli değişen kanunların da takibi ve incelenmesi ve doğru yorumlanması gerekir. Av. Rüya Beril, özellikle Denetimli Serbestlik konusundaki makalesiyle bu konuda başarısını göstermektedir.

  Soruşturma aşamasında,

  İfade alma, yakalama, tutuklama, gözaltı, [ceza Ceza Hukuku]
  Arama, bilgisayarların araması, el koyma,
  İletişimin denetlenmesi işlemlerinde
  ve uzlaşma aşamasında

  müvekkillerin haklarının korunması ve bu işlemlerde yapılan bir hukuksuzluk veya usulsüzlük varsa bunun tespiti ve itirazını yerine getirir.

  Genel olarak ceza hukukunda çalıştığı alanlar:

  Kasten Öldürme Suçu
  Taksirle Öldürme Suçu
  Kasten Yaralama Suçu
  Taksirle Yaralama Suçu
  Tehdit Suçu
  Şantaj Suçu
  Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
  İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
  Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
  İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
  Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
  Haksız Arama Suçu
  Ayrımcılık Suçu
  Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
  Hakaret Suçu
  Yağma Suçu
  Mala Zarar Verme Suçu
  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
  Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
  Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
  Mühürde Sahtecilik Suçu
  Özel Belgede Sahtecilik Suçu
  Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
  Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
  Zimmet Suçu
  İrtikap Suçu
  Rüşvet Suçu
  Görevi Kötüye Kullanma Suçu
  Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
  İftira Suçu
  Yalan Tanıklık Suçu
  Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
  Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
  Fikri Ve Sınai Haklar Ceza hukuku şeklinde sıralanabilir.